Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

paulajnaaa
09:36
3648 0d6d 400
Reposted fromkjuik kjuik viamelancholy69 melancholy69
paulajnaaa
09:35
2301 4dad 400
Reposted fromsiostry siostry viamelancholy69 melancholy69
paulajnaaa
09:35
Kobieta która już raz poszła do łóżka z mężczyzną, będzie z nim szła za każdym razem, kiedy mężczyzna zechce, o ile potrafi ją za każdym razem przekonać do tego swą czułością.
— Márquez
Reposted fromherbatkowa herbatkowa viamelancholy69 melancholy69
paulajnaaa
09:34
"Chciałabym znaleźć się w Twoich ramionach dzisiejszej nocy. Przytulić Cię mocno i słuchać bicia Twojego serca, patrzeć jak śpisz obok mnie i...na chwile przestać tęsknić!"
Reposted fromtimetolove timetolove viamelancholy69 melancholy69
paulajnaaa
09:33
1915 51e6 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamelancholy69 melancholy69
paulajnaaa
09:33

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viamelancholy69 melancholy69
paulajnaaa
09:32
2272 26b6 400
Tyci ;)
Reposted fromresort resort viamelancholy69 melancholy69
paulajnaaa
09:31
Wstałem i udawałem, że nic się nie stało, wytarłem łzy, łzy bólu, cierpienia i wściekłości.
— Charles Baxter
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamelancholy69 melancholy69
paulajnaaa
09:31
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
08:44
4100 cbb4 400
Reposted fromxfrd xfrd vianataliana nataliana
paulajnaaa
07:12
0204 a59b 400
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme

April 21 2017

paulajnaaa
13:26
0221 68c7 400
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazapominanie zapominanie
paulajnaaa
13:04
Jaki kolor powinna mieć bieliznaktórą zdjąłbyś najchętniej?
— Janusz Wiśniewski, Samotność w sieci
Reposted fromolakocie olakocie vianataliana nataliana
paulajnaaa
12:57
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna vianataliana nataliana
paulajnaaa
12:55
Posłuchaj, jak mi prędko bije Twoje serce.
— Wisława Szymborska

November 24 2014

paulajnaaa
22:03
paulajnaaa
22:03
4283 aa61 400
paulajnaaa
22:02
3681 9eaa 400
Reposted fromunr-eal unr-eal viaoktawiia oktawiia
paulajnaaa
22:02
Nauczona długim doświadczeniem wiem, co robić, gdy opuszcza mnie kolejna osoba, a źle sobie radzę, gdy ktoś chce ze mną zostać albo próbuje mnie zatrzymać.
— Joanna Bator – Ciemno, prawie noc
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoktawiia oktawiia
paulajnaaa
22:00
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę
— Jacek Podsiadło
Reposted fromsubiektywne subiektywne viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl